Kinesiotejpy

Kinesiotejpování je terapeutická metoda, která je využívána v oblastech rehabilitace, sportovní medicíny aj. Jedná se o lepení speciálně navržených elastických pásek přímo na lidské tělo (většinou do problémových oblastí).

Indikace kinesiotejpování:

– korekce pohybového aparátu (stabilita kloubů a jejich centrace)cotton
– ovlivnění bolesti
– uvolnění svalů a fascií
– prevence přetížení nebo poranění svalu
– stimuluje lymfatický systém (zvětšením intersticiálního prostoru)
– snížení otoků (zvětšení intersticiálního prostoru)
– prodloužení terapeutického účinku léčby
– zlepšení motorického výkonu
– zkrácení doby rekonvalescence

Kinesiotejpování je vhodným doplňkem klasických způsobů rehabilitace (ultrasonoterapie, elektroléčby, magnetoterapie, měkkých technik …).

Metodu kinesiotejpování rozpracoval japonský lékař Kenso Kase (vychází ze základních technik – facilitační metody, inhibiční metody a prostorové korekce). Techniku tejpování („tapingu“) lze využít například při léčbě skoliózy, entezopatií, low back pain, neuralgie, VAS etc.

Kontraindikace kinesiotejpování:rayon

– porušení vrchní vrstvy kůže
– křečové žíly v místě aplikace a jejím okolí
– vyrážky, ekzémy aj.
– výrazná mateřská znaménka (zejména vystupující nad úroveň kůže)

Při kinesiotejpování používáme elastické pásky značky KINE-MAX a TEM-TEX.
Další podrobné informace o této terapii podáme zájemcům přímo v ordinaci.